Home > Urumqi Guide > Tourism > Specialty

Xinjiang carpet

Hongshannet 2014-08-31 13:09

 

[Editor:Yi Yanjun]