Home > Hotel

Urumqi Royal Internatianal Hotel

Hongshannet 2014-08-14 16:56

(Photo/Baidu)

Address 

No.89 Henan West Road, Xinshi District, Urumqi 830011, China 

Distance to 

10.7 km from Urumchi Diwobao International Airport 

14.1 km from Urumqi Railway Station 

[Editor:Yi Yanjun]