Home > Hotel

Luxemon Xinjiang Yindu Hotel

Hongshannet 2014-08-14 16:55

(Photo/Baidu)

Address 

No.179 Xihong West Road, Shayibake District, Urumqi 830000, China  

Distance to 

20 km from Urumchi Diwobao International Airport  

4 km from the Daximen Business Circle 

3.5 km from Urumqi Railway Station 

2 Km  from Red Mountain Park  

[Editor:Yi Yanjun]